Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

16 października 2017 r.

TRWA nabór wniosków do XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego.

Z przyjemnością informujemy, że nadal trwa nabór wniosków do XXXIV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Będzie on trwał do 15 grudnia 2017.
Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – zameldowani w województwie śląskim, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
- nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną letnią sesję egzaminacyjną w 2017 roku i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 grudnia 2017r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny
im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20
40-116 Katowice

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Funduszu : www.sfs.katowice.pl


11 grudnia 2015 r.

XXX Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

W dniu 11 grudnia 2015, w Biurowcu Stalexportu Autostrada S.A, w Katowicach wręczono stypendia XXX edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. 15 studentów otrzymało z rąk przewodniczącego rady Fundacji Zygmunta Łukaszczyka stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.. Fundusz powstał w styczniu 2001 roku z inicjatywy senatora Adama Graczyńskiego, a zasilany jest przez śląskie firmy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Dodatkowo zostało przyznane stypendium specjalne w formie laptopa, ufundowane przez Firmę ELTRANS Sp. z o.o. z Chorzowa.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy


Informujemy, że Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz posiadającą status organizacji pożytku publicznego .

Osoby fizyczne mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego należnego podatku dochodowego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez Śląski Fundusz Stypendialny.

Szczegółowe informacje na ten temat:

Numer konta na które można dokonywać wpłat dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach z tytułu 1% podatku dochodowego to:

Bank PKO S.A.
21 1240 4227 1111 0000 4848 4109Darmowe pozycjonowanie stron funduje firma Top Solutions
projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny