KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Dziękujemy za wsparcie

Śląski Fundusz Stypendialny dziękuję za wsparcie w promocji naboru do XXXV edycji stypendium ŚFS.
W szczególności za zaangażowanie dziękujemy:

- Uczelniom Wyższym, w tym otwarcie reklamujących naszą działalność: Politechnice Śląskiej, Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Śląskiemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Bielskiej Szkole Wyższej im J. Tyszkiewicza.

- oraz mediom wspierającym naszą działalność:

Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania stron internetowych oraz szerzenia informacji o możliwościach uzyskania stypendium.


8 lutego 2018 r.

Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego!

Z przyjemnością informujemy, że trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Będzie on trwał do 15 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:
•osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
•udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
•są zameldowani w województwie śląskim;
•nie ukończyli 24 roku życia.


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 kwietnia 2018 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice

NABÓR TRWA OD 15 LUTEGO DO 15 KWIETNIA 2018 ROKU.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!


Informujemy, że Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz posiadającą status organizacji pożytku publicznego .

Osoby fizyczne mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego należnego podatku dochodowego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez Śląski Fundusz Stypendialny.

Szczegółowe informacje na ten temat:

Numer konta na które można dokonywać wpłat dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach z tytułu 1% podatku dochodowego to:
Bank PKO S.A.
21 1240 4227 1111 0000 4848 4109Darmowe pozycjonowanie stron funduje firma Top Solutions
projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny