KOLEJNE EDYCJE ŚFS


Informujemy, że Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz posiadającą status organizacji pożytku publicznego .

Osoby fizyczne mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego należnego podatku dochodowego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez Śląski Fundusz Stypendialny.

Szczegółowe informacje na ten temat:

Numer konta na które można dokonywać wpłat dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach z tytułu 1% podatku dochodowego to:
Bank PKO S.A.
21 1240 4227 1111 0000 4848 4109

Darmowe pozycjonowanie stron funduje firma Top Solutions

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny