Darczyńcy i Stypendy¶ci

KOLEJNE EDYCJE ¦FS

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XV edycja

Kwiecień 2008 r.


Dnia 28 kwietnia w Sali Imprezowej Muzeum ¦l±skiego w Katowicach odbyła się XV edycja uroczystego wręczenia stypendiów. Rada fundacji pod przewodnictwem Marszałek Krystyny Bochenek przyznała 26 stypendiów, w tym dwa specjalne. Kwota wsparcia wynosi blisko 40 tys. złotych.


W trakcie 14 kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 420 młodych ludzi – mieszkańców ¦l±ska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 600 000 zł.Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o pomoc ze ¶rodków Fundacji mog± ubiegać sięwszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze, ¶redni± ocen minimum 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny