KOLEJNE EDYCJE ŚFS

8 grudnia 2009

XVIII Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

W poniedziałek, 7 grudnia 2009 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się wręczenie stypendiów XVIII Edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk. Rada Fundacji pod przewodnictwem Wicemarszałek Senatu RP Krystyny Bochenek przyznała 36 stypendiów na łączną kwotę blisko 70 tys. zł, w tym jedno stypendium specjalne – komputer osobisty.

Jak co roku stypendium finansowe ufundowała Pani Dorota Podlodowska – Graczyńska.

Darczyńcy XVIII Edycji:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
- Południowy Koncern Energetyczny S.A.
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
- Biomasa Śląsk
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Polski Koks


Laureaci XVIII edycji:

- Basińska Ewelina
- Beza Dominika
- Białożyt Anna
- Borowian Piotr
- Burdzik Tomasz
- Dębowska Aleksandra
- Gęborska Marlena
- Gwizdek Anna
- Górecka Joanna
- Hadzińska Marta
- Jachacz-Łopata Małgorzata
- Janecki Leszek
- Kazanowski Kamil
- Klarzyńska Katarzyna
- Kowalska Monika
- Kulejewska Olga
- Kulig Marta
- Łyko Małgorzata
- Marzec Urszula
- Marzec Michał
- Matyja Monika
- Maziarz Jakob
- Misiewicz Marta
- Misik Maria
- Molska Alicja
- Molski Tadeusz
- Musialik Dorota
- Musik Martyna
- Nogajczyk Patrycja
- Piaszczyk Magdalena
- Siwior Przemysław
- Szydłowski Krzysztof
- Szyja Paweł
- Wilde Krzysztof
- Woldan Aneta
- Zawadzka Lidia

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:
- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5,
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny