KOLEJNE EDYCJE ŚFS

30 czerwca 2010r.

XIX Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

W środę, 30 czerwca 2010 r. w siedzibie firmy LIBERTY POLAND w Bytomiu odbyło się wręczenie stypendiów XIX Edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od wspomnienia tragiczniej zmarłej 10.04.2010 r. Przewodniczącej Rady Fundacji – Wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek.
Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Członek Rady Fundacji wręczył 21 stypendiów uzdolnionym śląskim studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Dodatkowo jeden z darczyńców ufundował nagrodę rzeczową w postaci laptopa.

Zdjęcie

Darczyńcy XIX Edycji:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
- Południowy Koncern Energetyczny S.A.
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
- Energo-Eko System Sp. z o.o.
- Dorota Podlodowska-Graczyńska

Laureaci XIX Edycji:
- Basińska Ewelina
- Gwizdek Anna
- Janecki Leszek
- Kostrzewa Marta
- Matejczyk Mariola
- Maziarz Jakob
- Misiewicz Marta
- Misik Maria
- Misiowiec Monika
- Musialik Dorota
- Musik Martyna
- Pachuła Elżbieta
- Pisuk Paulina
- Rupa Martyna
- Słota Miłosz
- Sroka Marcin
- Szydłowski Krzysztof
- Tobojka Michał
- Wilde Krzysztof
- Wojnar Katarzyna
- Woldan Aneta

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:
- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5,
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny