KOLEJNE EDYCJE ¦FS

XXIII Edycja ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

15 czerwca 2012r.

W pi±tek 15 czerwca 2012 r. w Sali Marmurowej ¦l±skiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach odbyło się wręczenie stypendiów XXIII edycji ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Wojewoda ¦l±ski Zygmunt Łukaszczyk, Przewodnicz±cy Rady Fundacji wręczył 50 stypendiów uzdolnionym ¶l±skim studentom znajduj±cym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny