KOLEJNE EDYCJE ŚFS

30 stycznia 2018 r.

XXXIV Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

Fundusz powstał w styczniu 2001 roku z inicjatywy senatora Adama Graczyńskiego, a zasilany jest przez śląskie firmy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne.

W dniu 12 stycznia 2018 r. Członkowie Rady Fundacji postanowili przyznać na okres od października 2017 r. do lutego 2018 r. stypendia 6 studentom. W ramach XXXIV edycji przysłano rekordowo mało wniosków o stypendium, mimo przedłużania terminu zgłaszania. Wszystkie wnioski przeszły pomyślą weryfikację.

Lista stypendystów:

1. Marta Grzyb
2. Dawid Konwant
3. Natalia Sikora
4. Marek Stopa
5. Marcin Walkowicz
6. Marta Włodarek

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:
- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5,
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny