KOLEJNE EDYCJE ŚFS

30 lipca 2018 r.

XXXV Edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

W ramach XXXV edycji, dzięki wsparciu promocji działalności, do fundacji nadesłano większą ilość wniosków. Po starannej weryfikacji wybrano spośród wnioskodawców najbardziej potrzebujące osoby. W dniu 6 lipca 2018 r. Członkowie Rady Fundacji postanowili przyznać stypendia ŚFS 6 studentom.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy, w szczególności Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik oraz Fundacji Tauron.

Śląski Fundusz Stypendialny dziękuję za wsparcie w promocji naboru do XXXV edycji stypendium ŚFS.
W szczególności za zaangażowanie dziękujemy:

- Uczelniom Wyższym, w tym otwarcie reklamujących naszą działalność: Politechnice Śląskiej, Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Śląskiemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Bielskiej Szkole Wyższej im J. Tyszkiewicza.

- oraz mediom wspierającym naszą działalność, stonie superkatowice.pl oraz mojestypendium.pl

Dziękujemy i zapraszamy do dalszego szerzenia informacji o możliwościach uzyskania stypendium w kolejnych edycjach.
NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny