KOLEJNE EDYCJE ŚFS

1 Czerwca 2006 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XIII edycjaW poniedziałek, 21 maja w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się XIII edycja uroczystego wręczenia stypendiów. Rada fundacji pod przewodnictwem Senator Krystyny Bochenek przyznała 19 stypendiów w tym jedno specjalne. Kwota wsparcia wynosi blisko 30 tys. złotych.


Podobnie jak w poprzedniej edycji przyznano honorowy tytuł Przyjaciela Fundacji najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom. Ten symboliczny gest wdzięczności otrzymały:

- Zarząd Województwa Śląskiego
- Aqua S.A.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
- Minova Ekochem S.A.
- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.

Obok 18 stypendystów wsparcie w postaci stypendium specjalnego otrzymał Przemysław Sobieszczuk, student Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Pan Przemek zmaga się z ciężką chorobą Epidermolysis Bullosa, prowadząc równocześnie stowarzyszenie DEBRA Polska, pomagające ok. 800 osobom dotkniętym tym schorzeniem.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny