Darczyńcy i Stypendy¶ci

KOLEJNE EDYCJE ¦FS

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XIII edycja

1 Czerwca 2006 r.


W poniedziałek, 21 maja w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się XIII edycja uroczystego wręczenia stypendiów. Rada fundacji pod przewodnictwem Senator Krystyny Bochenek przyznała 19 stypendiów w tym jedno specjalne. Kwota wsparcia wynosi blisko 30 tys. złotych.


XIII edycja programu stypendialnego Fundacji to kolejnych 19 stypendystów ¦FS i ponad 28 500 przyznanej pomocy w formie: stypendiów semestralnych i pomocy materialnej.

Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o pomoc ze ¶rodków Fundacji mog± ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze, ¶redni± ocen minimum 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny