Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XII edycja

6 Listopada 2006 r.

Tytułem Przyjaciela Fundacji obdarzyliśmy Panią Dorotę Podlodowską – Graczyńską oraz Gazetę Wyborczą. Wszystkie osoby i instytucje, które zakupiły krzesła w czasie licytacji „Krzesła do nauki” otrzymały tytuł Darczyńcy Fundacji ŚFS


W ciągu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców Śląska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł
XII edycja programu stypendialnego Fundacji to 41 kolejnych stypendystów ŚFS i ponad 60 000 zł przyznanej pomocy w formie stypendiów semestralnych.


W ciągu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców Śląska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł.


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5 ;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny