KOLEJNE EDYCJE ¦FS

6 Listopada 2006 r.

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XII edycja

Tytułem Przyjaciela Fundacji obdarzyli¶my Pani± Dorotę Podlodowsk± – Graczyńsk± oraz Gazetę Wyborcz±. Wszystkie osoby i instytucje, które zakupiły krzesła w czasie licytacji „Krzesła do nauki” otrzymały tytuł Darczyńcy Fundacji ¦FS.

W ci±gu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców ¦l±ska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł.

XII edycja programu stypendialnego Fundacji to 41 kolejnych stypendystów ¦FS i ponad 60 000 zł przyznanej pomocy w formie stypendiów semestralnych.


W ci±gu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców ¦l±ska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł.

Podobnie jak w poprzedniej edycji przyznano honorowy tytuł Darczyńcy XII Edycji Programu Stypendialnego najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom. Ten symboliczny gest wdzięczno¶ci otrzymały:

- Fabryka Maszyn FAMUR S.A.
- Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
- Regionalna Izba Lasów Państwowych w Katowicach
- Zakłady Odmetanowania Kopalń Sp. z o.o.
- Józef Zawadzki - Radny Miasta Katowice

Pami±tkowe dyplomy otrzymali również uczestnicy akcji „Krzesła do Nauki\\\":

- Poland Alloys Sp. z o.o. – Pan Roman Łuczak
- Silesia City Center – Pan Marek Ciszewski
- Pan Marek Balcer – Burmistrz Mikołowa
- Pan Paweł Biegun
- Pan Jerzy Oporek – Naczelnik Wyd. Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Pani Grażyna Szołtysik – Wiceprezydent Miasta Katowic
- Pan Krzysztof Wójcik – Prezydent Miasta Bytom
- Pan Krzysztof Lisiak – Fotografik
- PTHU Interpromex Sp. z o. o. – Pan Krzysztof Stachowicz
- Gazeta Wyborcza
- Pan Radosław Baran – Prezydent Miasta Będzin
- Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowic
- Pani Gabriela Kroker – ProIntegra Sp. z o.o.
- Pan Marek Wójcik – Poseł na Sejm RP
- Pani Monika Paca

Stypendium semestralne otrzymuj±:

Adamus Gabriela
Antolak Dariusz
Bury Magdalena
Chor±ży Magdalena
Dziędzioł Paweł
Gram¶ Katarzyna
Grzeszczyk Dominika
Howikowicz Dorota
John Michał
Karolczyk Halina
Klenczar Łukasz
Kostecki Paweł
Kubik Katarzyna
Kukuczka Wojciech
Kulig Kamila
Ku¶piel Łukasz
Lach Radosław
Le¶niak Magdalena
Le¶niok Alicja
Lipiecki Przemysław
Michnik Anna
Milewska Dorota
Oblonk Joanna
Pęczkowska Katarzyna
Pieter Michał
Płaczek Marek
Rawicka Jowita
Rusnak Beata
Sarzyńska Monika
Siek Urszula
Singer Natalia
Skalik Joanna
Sobczyk Iwona
Sołtysek Agnieszka
Surma Beata
Suszyński Krzysztof
Tomczyk Krystian
Traczyk Hanna
Trzepizur Tomasz
Widera Tomasz
Tomasz Matyja - stypendium specjalne

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.


Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o pomoc ze ¶rodków Fundacji mog± ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze, ¶redni± ocen minimum 4,5 ;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±.

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny