KOLEJNE EDYCJE ŚFS

6 Listopada 2006 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XII edycja

Tytułem Przyjaciela Fundacji obdarzyliśmy Panią Dorotę Podlodowską – Graczyńską oraz Gazetę Wyborczą. Wszystkie osoby i instytucje, które zakupiły krzesła w czasie licytacji „Krzesła do nauki” otrzymały tytuł Darczyńcy Fundacji ŚFS.

W ciągu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców Śląska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł.

XII edycja programu stypendialnego Fundacji to 41 kolejnych stypendystów ŚFS i ponad 60 000 zł przyznanej pomocy w formie stypendiów semestralnych.


W ciągu jedenastu kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 300 młodych ludzi – mieszkańców Śląska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 450 000 zł.

Podobnie jak w poprzedniej edycji przyznano honorowy tytuł Darczyńcy XII Edycji Programu Stypendialnego najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom. Ten symboliczny gest wdzięczności otrzymały:

- Fabryka Maszyn FAMUR S.A.
- Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.
- Regionalna Izba Lasów Państwowych w Katowicach
- Zakłady Odmetanowania Kopalń Sp. z o.o.
- Józef Zawadzki - Radny Miasta Katowice

Pamiątkowe dyplomy otrzymali również uczestnicy akcji „Krzesła do Nauki\\\":

- Poland Alloys Sp. z o.o. – Pan Roman Łuczak
- Silesia City Center – Pan Marek Ciszewski
- Pan Marek Balcer – Burmistrz Mikołowa
- Pan Paweł Biegun
- Pan Jerzy Oporek – Naczelnik Wyd. Geodezji i Gospodarki Mieniem
- Pani Grażyna Szołtysik – Wiceprezydent Miasta Katowic
- Pan Krzysztof Wójcik – Prezydent Miasta Bytom
- Pan Krzysztof Lisiak – Fotografik
- PTHU Interpromex Sp. z o. o. – Pan Krzysztof Stachowicz
- Gazeta Wyborcza
- Pan Radosław Baran – Prezydent Miasta Będzin
- Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowic
- Pani Gabriela Kroker – ProIntegra Sp. z o.o.
- Pan Marek Wójcik – Poseł na Sejm RP
- Pani Monika Paca

Stypendium semestralne otrzymują:

Adamus Gabriela
Antolak Dariusz
Bury Magdalena
Chorąży Magdalena
Dziędzioł Paweł
Gramś Katarzyna
Grzeszczyk Dominika
Howikowicz Dorota
John Michał
Karolczyk Halina
Klenczar Łukasz
Kostecki Paweł
Kubik Katarzyna
Kukuczka Wojciech
Kulig Kamila
Kuśpiel Łukasz
Lach Radosław
Leśniak Magdalena
Leśniok Alicja
Lipiecki Przemysław
Michnik Anna
Milewska Dorota
Oblonk Joanna
Pęczkowska Katarzyna
Pieter Michał
Płaczek Marek
Rawicka Jowita
Rusnak Beata
Sarzyńska Monika
Siek Urszula
Singer Natalia
Skalik Joanna
Sobczyk Iwona
Sołtysek Agnieszka
Surma Beata
Suszyński Krzysztof
Tomczyk Krystian
Traczyk Hanna
Trzepizur Tomasz
Widera Tomasz
Tomasz Matyja - stypendium specjalne

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5 ;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny