Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XI edycja

8 Maja 2006 r.

Śląski Fundusz Stypendialny po raz kolejny przyznał pomoc szczególnie uzdolnionym studentom - mieszkańcom województwa śląskiego.

W związku z przeprowadzoną w lutym/marcu br. XI edycją Programu Stypendialnego Fundacji, do biura Zarządu spłynęło około 200 wniosków studentów – mieszkańców naszego województwa.

Uroczystość wręczenia XI już edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego odbyła się 8 maja br. w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wybrane osoby to studenci różnych kierunków studiów, niejednokrotnie studiujący na kilku uczelniach jednocześnie, często poza rodzimym Śląskiem. To co ich łączy to oczywiście miejsce zamieszkania – województwo śląskie, ale także wysoka średnia ocen (powyżej 4,8) oraz trudna sytuacja ekonomiczna ich rodzin, często wielodzietnych lub niepełnych.

Należy bowiem przypomnieć, że Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego mają charakter naukowo-socjalny. Przyznawane są co pół roku tym studentom uczelni wyższych, którzy pomimo udokumentowanej bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, nie poddają się trudnościom i osiągają najlepsze wyniki na swoich uczelniach.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Rada Fundacji każdorazowo, wybiera z nadesłanych zgłoszeń kilkunastu lub kilkudziesięciu stypendystów.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny