KOLEJNE EDYCJE ŚFS

8 Maja 2006 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XI edycja

Śląski Fundusz Stypendialny po raz kolejny przyznał pomoc szczególnie uzdolnionym studentom - mieszkańcom województwa śląskiego.

W związku z przeprowadzoną w lutym/marcu br. XI edycją Programu Stypendialnego Fundacji, do biura Zarządu spłynęło około 200 wniosków studentów – mieszkańców naszego województwa.

Uroczystość wręczenia XI już edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego odbyła się 8 maja br. w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wybrane osoby to studenci różnych kierunków studiów, niejednokrotnie studiujący na kilku uczelniach jednocześnie, często poza rodzimym Śląskiem. To co ich łączy to oczywiście miejsce zamieszkania – województwo śląskie, ale także wysoka średnia ocen (powyżej 4,8) oraz trudna sytuacja ekonomiczna ich rodzin, często wielodzietnych lub niepełnych.

Należy bowiem przypomnieć, że Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego mają charakter naukowo-socjalny. Przyznawane są co pół roku tym studentom uczelni wyższych, którzy pomimo udokumentowanej bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, nie poddają się trudnościom i osiągają najlepsze wyniki na swoich uczelniach.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Rada Fundacji każdorazowo, wybiera z nadesłanych zgłoszeń kilkunastu lub kilkudziesięciu stypendystów.


Stypendia otrzymali:

Adamus Gabriela
Antolak Dariusz
Czech Karolina
Farbotko Tomasz
Gliklich Ewa
Gramś Katarzyna
Howikowicz Dorota
Karolczyk Olga
Kempa Śylwia
Klenczar Łukasz
Kluz Aneta
Kozieł Małgorzata
Kula Agnieszka
Romanowska Anna
Rusnak Beata
Sołtysek Agnieszka
Sordyl Alicja
Staniek Monika
Staszak Karina
Surma Wiesława

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny