KOLEJNE EDYCJE ¦FS

3 Listopada 2005 r.

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego X edycja


¦l±ski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego po raz kolejny przyznał stypendia uzdolnionej młodzieży z regionu ¦l±ska.


Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o stypendia mog± ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze ¶redni± ocen min. 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±.

Darczyńcy 10-tej edycji

HUTA ŁABĘDY S.A.
CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
POLSKI KOKS S.A.
FABRYKA ELEKTROLITÓW \"ELWO\"
POLSKI KONCERN ENERGETYCZNY S.A.
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIˇGÓW I KANALIZACJI
KATOWICKI WĘGIEL Sp.z o.o.
KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
KOKSOWNIA PRZYJA¬Ń Sp. z o.o.
FTT WOLBROM S.A.
ELGÓR HANSEN Sp. z o.o.
Pro Novum Sp. z o.o.
ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ
\"ZOK\"JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE
AQUA S.A.
POCZTA POLSKA - oddział KATOWICE
GÓRNO¦LˇSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
SILNET.pl
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
D. PODLODOWSKA -GRACZYŃSKA
DOROTA PODLODOWSKA-GRACZYŃSKA


Laureaci 10-tej edycji:

Adamus Gabriela
Antolak Dariusz
Baran Małgorzata
Binda Alicja
Bulzak Katarzyna
Biernacka Anna
Borowski Ireneusz
Czech Karolina
D±browska Aleksandra
Gołębiewska Alicja
Góra Szymon
Gliklich Ewa
Gorzołka Natasza
Gram¶ Katarzyna
Howikowicz Dorota
Jończyk Karina
Janus Edyta
Konieczna Marlena
Kik Kamila
Kloska Magdalena
Kula Agnieszka
Kulon Agnieszka
Kuropatwa Łukasz
Kohut Jolanta
Kopczyński Tomasz
Maciołek Marcin
Mikulska Sylwia
Mikulska Joanna
Matyja Magdalena
Moroz Marta
Nowicka Małgorzata
Oblonk Joanna
Pawełczyk Anna
Pęczkowska Katarzyna
Piwowarczyk Przemysław
Pluskota Monika
Płaczek Marek
Porębska Olga
Profaska Agnieszka
Ptak Justyna
Różyński Piotr
RzeĽnik Joanna
Suliga Michał
Stachulska Monika
Socha Katarzyna
Szczecina Marta
Szczepańska Anna
Wloszek Aneta
Wiedyńska Katarzyna
Zimny Marcin

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny