Darczyńcy i Stypendy¶ci

KOLEJNE EDYCJE ¦FS

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego X edycja

3 Listopada 2005 r.


¦l±ski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego po raz kolejny przyznał stypendia uzdolnionej młodzieży z regionu ¦l±ska.


Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o stypendia mog± ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze ¶redni± ocen min. 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny