Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego IX edycja

Kwiecień 2005 r.

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego po raz kolejny przyznał stypendia uzdolnionej młodzieży z regionu Śląska.

W wyniku przeprowadzonej na przełomie lutego i marca, IX już edycji programu stypendialnego, do biura Zarządu Fundacji wpłynęło prawie 270 wniosków. Rada Fundacji, pod przewodnictwem Senator RP Krystyny Bochenek, wyróżniła 22 spośród nadesłanych wniosków. Ponadto, Pani Dorota Podlodowska-Graczyńska ufundowała dodatkowe Stypendium Specjalne im. Adama Graczyńskiego.

Dnia 14 kwietnia, w siedzibie Stalexportu w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, w której wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny