KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Kwiecień 2005 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego IX edycja

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego po raz kolejny przyznał stypendia uzdolnionej młodzieży z regionu Śląska.

W wyniku przeprowadzonej na przełomie lutego i marca, IX już edycji programu stypendialnego, do biura Zarządu Fundacji wpłynęło prawie 270 wniosków. Rada Fundacji, pod przewodnictwem Senator RP Krystyny Bochenek, wyróżniła 22 spośród nadesłanych wniosków. Ponadto, Pani Dorota Podlodowska-Graczyńska ufundowała dodatkowe Stypendium Specjalne im. Adama Graczyńskiego.

Dnia 14 kwietnia, w siedzibie Stalexportu w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów, w której wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Darczyńcy IX edycji:

AQUA S.A
Elektrownia Łaziska
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Huta Łabędy
Południowy Koncern Energetyczny S.A.
PRO NOVUM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A
PZU Życie S.A. Inspektorat w Katowicach
RUCH S.A. Oddział Katowice
SILNET.pl
STALPROFIL S.A
WĘGLOKOKS S.A
Dorota Podlodowska-Graczyńska

Laureaci IX edycji:

Borowski Ireneusz
Bury Magdalena
Cieślik Dawid
Heluszka Katarzyna
Jędrzejczuk Andrzej
John Michał
Karolczyk Magdalena
Kitala Justyna
Kloska Magdalena
Kozieł Monika
Kuklińska Bożena
Kuśmierska Katarzyna
Milewska Dorota
Pawełek Marcin
Rączka Teresa
Romanowska Anna
Sołtysek Ewelina
Suliga Michał
Surma Wiesława
Szczepaniak Aleksandra
Trzepizur Tomasz
Wycisk Krzysztof
Zimny Marcin

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny