Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego VIII edycja

Październik 2004 r.


Dnia 19 października 2004 r. Członkowie Rady Fundacji pod przewodnictwem Senator RP Krystyny Bochenek pozytywnie zaopiniowali 22 z pośród blisko 270 wniosków, które wpłynęły do biura ŚFS. Kolejnym 22 studentom naszego regionu przyznane zostaną na najbliższy semestr stypendia naukowo-socjalne.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:
- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny