KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Październik 2004 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego VIII edycja


Dnia 19 października 2004 r. Członkowie Rady Fundacji pod przewodnictwem Senator RP Krystyny Bochenek pozytywnie zaopiniowali 22 z pośród blisko 270 wniosków, które wpłynęły do biura ŚFS. Kolejnym 22 studentom naszego regionu przyznane zostaną na najbliższy semestr stypendia naukowo-socjalne.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:
- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Darczyńcy VIII edycji:

AQUA S.A
BEL LEASING Sp. z o.o.
FTT STOMIL Wolbrom S.A.
Fundusz Górnośląski S.A
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Huta Łabędy S.A.
PKO BP S.A.
POLSKI KOKS S.A
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
RUCH S.A.
Rafineria Czechowice S.A
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
STALPROFIL S.A.
WĘGLOKOKS S.A.

Stypendyści VIII edycji:

Antolak Dariusz
Bodziony Karolina
Binda Natalia
Borowski Ireneusz
Chorąży Magdalena
Cieśla Tomasz
Cieślak Krzysztof
Dąbrowska Aleksandra
Grabowski Marcin
Hacura Anna
Heluszka Katarzyna
Kowalska Marta
Krawczyk Karolina
Luks Agnieszka
Pęczkowska Katarzyna
Piegat Bogusława
Piwowarczyk Przemysław
Płaczek Marek
Rasała Magdalena
Romanowska Anna
Staszak Karina
Szymańska MartaWszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny