KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Marzec 2004 r.

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego VII edycja


Dnia 19 marca 2004 roku Rada Fundacji pod przewodnictwem Senatora RP Adama Graczyńskiego pozytywnie zaopiniowała i wskazała 21 szczególnie uzdolnionych studentów, wśród których rozdzielone zostały 21 stypendia semestralne (w kwocie 1500 zł płatnych w miesięcznych ratach po 300 zł).


Uroczystość wręczenia VII już edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego odbyła się 25 marca 2004 r. w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

Darczyńcy VII edycji:
AQUA S.A
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
Business Consulting
Baterpol
FTT STOMIL Wolbrom S.A.
JAS-FBG S.A.
Lasy Państwowe
Fundusz Górnośląski S.A.
Katowicki Węgiel
MARANI Sp. z o.o.
Poczta Polska
(Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach).
Polska Energia
PZU Życie S.A. Inspektorat w Katowicach
PRO-NOVUM Sp.z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Rafineria Czechowice S.A.
RUCH S.A.
SPINET
STALPROFIL S.A.
SILNET
Tyskie Browary Książęce

Stypendyści VII edycji:
ADAMSKA Justyna
BĄK Małgorzata
CIEŚLIK Agnieszka
DUDEK Krystian
FIJAŁKOWSKI Artur
GAMŻA Monika
GLASSMANN Jagoda
HANISZ Monika
KITA Wiesława
KLOSKA Magdalena
KURASZ Leszek
LIPIECKI Jacek
LUBARSKA Magdalena
MOSKAL Monika
MUSIOŁ Monika
NOWAK Przemysław
PIETER Michał
PŁACZEK Marek
STANECZEK Karolina
SZYMAŁA Ewa
URBAŃCZYK Ilona
URBAŃSKA Joanna

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny