Darczyńcy i Stypendyści

KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Stypendia Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego VII edycja

Marzec 2004 r.


Dnia 19 marca 2004 roku Rada Fundacji pod przewodnictwem Senatora RP Adama Graczyńskiego pozytywnie zaopiniowała i wskazała 21 szczególnie uzdolnionych studentów, wśród których rozdzielone zostały 21 stypendia semestralne (w kwocie 1500 zł płatnych w miesięcznych ratach po 300 zł).


Uroczystość wręczenia VII już edycji stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego odbyła się 25 marca 2004 r. w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Zgodnie z obowiązującym Regulaminem ŚFS, o stypendia mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa śląskiego, którzy:

- osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen min. 4,5;
- udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną.

projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny