KOLEJNE EDYCJE ŚFS

XVII edycja Programu Stypendialnego ROZSTRZYGNIĘTA

1 czerwca 2009

W poniedziałek, 1 czerwca 2009 r. w Sali Koncertowej Polskiego Radia Katowice odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów XVII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Rada Fundacji pod przewodnictwem Wicemarszałek Senatu RP Krystyny Bochenek przyznała 22 stypendia, w tym jedno stypendium specjalne. Otrzymał je szef fundacji "Kruchy Dotyk" Przemysław Sobieszczuk - pomagający chorym na Epidermolysis Bullosa (EB) i sam cierpiący na tę chorobę. Ponadto jeden ze stypendystów – Tomasz Witkowski za swoją pracę oraz wyniki w nauce otrzymał dodatkowo komputer osobisty.

Podobnie jak w poprzedniej edycji przyznano honorowy tytuł Przyjaciela Fundacji najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom. Ten symboliczny gest wdzięczności otrzymały:
- Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.,
- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Laureaci XVII edycji:
- Basińska Ewelina
- Brzyska Anna
- Dudek Grzegorz
- Gęborska Marlena
- Herzyk Błażej
- Kapek Małgorzata
- Kazanowski Kamil
- Kowalska Monika
- Łysień Agata
- Marzec Michał
- Matejczyk Mariola
- Misiewicz Marta
- Misik Maria
- Molska Alicja
- Molski Tadeusz
- Musialik Dorota
- Pindel Luiza
- Radecka Rozalia
- Sobieszczuk Przemysław
- Szczotka Dominika
- Wilde Krzysztof
- Witkowski Tomasz

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspierającym Śląski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny