KOLEJNE EDYCJE ¦FS

XIX Edycja ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

30 czerwca 2010r.
>W ¶rodę, 30 czerwca 2010 r. w siedzibie firmy LIBERTY POLAND w Bytomiu odbyło się wręczenie stypendiów XIX Edycji ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Uroczysto¶ć rozpoczęła się od wspomnienia tragiczniej zmarłej 10.04.2010 r. Przewodnicz±cej Rady Fundacji – Wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek.
Wojewoda ¦l±ski Zygmunt Łukaszczyk, Członek Rady Fundacji wręczył 21 stypendiów uzdolnionym ¶l±skim studentom znajduj±cym się w trudnej sytuacji materialnej.
Dodatkowo jeden z darczyńców ufundował nagrodę rzeczow± w postaci laptopa.

Darczyńcy XIX Edycji:


> - Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
- Południowy Koncern Energetyczny S.A.
- Górno¶l±ska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
- Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego
- Energo-Eko System Sp. z o.o.
- Dorota Podlodowska-Graczyńska

Laureaci XIX Edycji:

>- Basińska Ewelina
- Gwizdek Anna
- Janecki Leszek
- Kostrzewa Marta
- Matejczyk Mariola
- Maziarz Jakob
- Misiewicz Marta
- Misik Maria
- Misiowiec Monika
- Musialik Dorota
- Musik Martyna
- Pachuła Elżbieta
- Pisuk Paulina
- Rupa Martyna
- Słota Miłosz
- Sroka Marcin
- Szydłowski Krzysztof
- Tobojka Michał
- Wilde Krzysztof
- Wojnar Katarzyna
- Woldan Aneta


projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny