KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Idea powstania ŚFS oraz jej cele

Śląski Fundusz Stypendialny został powołany do życia z inicjatywy Senatora RP Adama Graczyńskiego w styczniu 2001 roku.

Cele jakie przyświecały uruchomieniu Fundacji to zamiar popierania aktywności i przedsiębiorczości osób, które wyróżniają się ponad przeciętny poziom w nauce, działalności studenckiej i publicznej.

Pierwszymi Fundatorami Śląskiego Funduszu Stypendialnego były przedsiębiorstwa śląskie,
które przekazały na rzecz Funduszu Założycielskiego kwotę 120 000,00 zł.

- Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Katowice
- Stalexport S.A. - Katowice
- Główny Instytut Górnictwa - Katowice
- Sieciowe Systemy Informacyjne S.A. - Katowice
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Jastrzębie Zdrój
- Liberty Poland S.A. - Bytom
- Mostostal Zabrze Holding S.A. - Zabrze

Dzięki pomocy i ofiarności podmiotów gospodarczych z regionu Śląska, Fundacja przyznaje stypendia śląskiej młodzieży - uzdolnionym młodym ludziom, których ciężka sytuacja ekonomiczna mogła uniemożliwić rozwijanie ich talentów i zdolności.
Darczyńcy Fundacji to firmy, które nie tylko chcą wykształcić swoich przyszłych pracowników, ale również czują się w obowiązku dbać o region i jego mieszkańców, bo przecież stworzenie szans na naukę zdolnym, młodym ludziom z biednych środowisk to jedyna droga, by nie dopuścić do dziedziczenia biedy.

Celem Fundacji jest rozwój oraz upowszechnianie oświaty i nauki poprzez promowanie wybitnych osiągnięć w tym zakresie.

Swoje podstawowe cele Fundacja realizuje zatem przez:

- tworzenie programów stypendialnych,
- udzielanie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom wspierającym talenty i wybitne uzdolnienia młodzieży,
- merytoryczne i finansowe wspieranie szczególnie wartościowych działań w zakresie edukacji,
- współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ze środkami masowego przekazu,
- zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
- fundowanie stypendiów dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki ioświaty,
- działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności uzdolnionej młodzieży przez dofinansowanie opłat za kursy i szkolenia.


NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny