KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Śp. Adam Graczyński

Inicjator fundacji


Śląski Fundusz Stypendialny powstał w 2001 r. z inicjatywy ś.p. Senatora RP Adama Graczyńskiego.

Adam Graczyński urodził się w Gorlicach, ale od lat mieszkał i pracował na Śląsku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a potem Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. W latach 1989-2001 kierował Głównym Instytutem Górnictwa, tworzył Polską Izbę Ekologii, fundusz Silesia. W 2000 r. został uhonorowany Złotym Laurem Umiejetności i Kompetencji. W 1999 r. odebrał z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Śp. Adam Graczyński był znany ze swej szerokiej działalności społecznej na rzecz rozwoju naszego regionu. Otwarty i wrażliwy na krzywdę innych, popierał inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji życiowej społeczności lokalnej, a w szczególności ludzi młodych. Był twórcą i przewodniczącym Rady Fundacji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Dzięki jego działalności z pomocy Funduszu od 2001 r. skorzystało ponad 160 studentów ze Śląska.

Senator Graczyński zawsze podkreślał, że najlepszym sposobem na promocję Śląska jest kształcenie młodych ludzi, którzy będą reprezentować nasz region i staną się w przyszłości cenionymi pracownikami na terenie całej Polski. Dlatego zachęcał wszystkich, którym leży na sercu dobro Śląska, a także dobro utalentowanej młodzieży, do współpracy i pomocy.

2 września w mikołowskim kościele św. Wojciecha odbyła się msza pogrzebowa. W ostatniej drodze, na cmentarz przy ul. Francuskiej w Katowicach towarzyszyła Zmarłemu rodzina, najbliżsi oraz przedstawiciele władz.

Jego dobroć i służba innym pozostaną na zawsze w naszej pamięci.


APEL

40% młodych Polaków miedzy 18 a 24 rokiem życia uczy się i studiuje. Niestety, wielu młodych, zdolnych ludzi nie stać na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki. Wzrastające koszty studiowania - czesnego, zakwaterowania, wyżywienia- sprawiają, że niektórzy zmuszeni są zrezygnować z kontynuowania dalszej edukacji.

Polski system stypendialny, mimo ciągłej reformy, nie obejmuje swym zasięgiem wszystkich potrzebujących. W tej sytuacji niesłychanie ważne jest tworzenie i funkcjonowanie lokalnych organizacji, które wspierają młodzież i są dobrym uzupełnieniem dla systemu centralnego. Jedną z takich organizacji jest Śląski Fundusz Stypendialny, który od lat pomaga najuboższym studentom z województwa śląskiego.

Zwracamy się zatem z prośbą o przyłączenie się do organizowanych programów stypendialnych na rzecz śląskiej młodzieży, poprzez okazanie wsparcia dla tych działań, które mają na celu pomoc wszystkim tym uzdolnionym młodym ludziom, których ciężka sytuacja ekonomiczna może uniemożliwić rozwijanie ich talentów i zdolności.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny