Darczyńcy i Stypendy¶ci

KOLEJNE EDYCJE ¦FS

Władze

ZARZˇD ¦FS im. Adama Graczyńskiego


Prezes Zarz±du
Wojciech NizielskiRADA ¦FS im. Adama Graczyńskiego

Przewodnicz±cy Rady
Zygmunt Łukaszczyk


Członkowie Rady:
Dorota Podlodowska - Graczyńska
Gabriela Kroker
Robert Borówka
Janusz Kolbuszewski
Krzysztof Grzelczak
projekt Doroty Howikowicz

DARCZYŃCY XXX EDYCJI

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny